PODEBRADY-Let-vrtulnikem-25-07-2020-48-5ef45416c5b01