Vztahy v širší rodině – Seminář

DŮSLEDNOST VE VÝCHOVĚ (Rodičovská akademie)
zážitkový konstelační seminář

17. 2. 2024 SO 09:00 – 12:00 / Rodinné centrum Poděbrady

Seminář na téma „Důslednost ve výchově“ se zaměří na metody a strategie, které pomáhají rodičům a vychovatelům vést děti k chování a vývoji, který jim prospívá a umožní jim žít v souladu s druhými lidmi. Budeme mluvit o významu stanovování srozumitelných a akceptovatelných pravidel, o potřebnosti a limitech “demokracie a diskuze”. Prozkoumáme různé přístupy k důsledné výchově a jejich vliv na psychický a emocionální vývoj dětí. Podíváme se na praktické strategie pro uplatňování důsledné výchovy v každodenním životě, včetně způsobů, jak reagovat na porušení pravidel a jak motivovat děti ke spolupracujícímu chování. Konstelačně se pokusíme postavit situace a příklady, abychom viděli důslednou výchovu v různých situacích a prostředích.

Ze SOBOTNÍCH ZÁŽITKOVÝCH SEMINÁŘŮ s Hankou budete odcházet plni dojmů, emočních prožitků a nových impulsů, jak se na svou situaci dívat z jiného úhlu pohledu.

Datum

Úno 17 2024

Čas

9:00 - 0:00

Cena

350Kč

Umístění

Poděbrady
Letiště Nymburk
Kategorie