Zajímavá místa v Polabí

S potěšením oznamujeme, že jsme úspěšně získali grant od Středočeského kraje na vytvoření a distribuci trhacích map oblasti Polabí. Tyto mapy budou šířeny do třiceti turistických informačních center v Polabí, partnerem bude i destinace Posázaví, a budou příspěvky na veletrzích cestovního ruchu a při akcích, které pořádá společnost PRUH POLABI, S.R.O.. Mapy budou zaměřeny na turistické atrakce a gastronomické nabídky v regionu Polabí.

Turista bude moci tuto mapu každý získat zdarma a tím získá základní přehled o tom, co může v oblasti Polabí vidět a navštívit. Rubová strana mapy obsahuje stručný seznam míst s krátkými popisky.

MAPA K NAHLÉDNUTÍ 

Turistické informační centrum Poděbrady

Nám. T. G. Masaryka 210/17, 290 01 Poděbrady
Telefon: 325 511 946
E-mail: ticpodebrady@polabi.com 

SLEDUJTE NÁS                                                                       

            
                        

 

   

Turistické informační centrum Lysá nad Labem 

Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem 
Telefon: 601 323 046
E-mail: ticlysanadlabem@polabi.com