Písečný přesyp u Píst

Písty 138, 289 13 Písty

Telefon: 325 512 082
E-mail: obec@pisty-nb.cz

WEB

Lesní ateliér Kuba

Kersko 660, 289 12 pošta Sadská-Hradištko

Telefon: 325 598 122
E-mail: info@lesniatelierkuba.cz

WEB

Jabkenická Obora

Jabkenice 80, 294 45 Jabkenice

Telefon: 326 389 117
E-mail: obec@jabkenice.cz

WEB

obora Kněžičky

289 03 Kněžičky

Telefon: 283 069 242
E-mail: zehunskyrybnik@email.cz

WEB

Turistické informační centrum Poděbrady

Nám. T. G. Masaryka 210/17, 290 01 Poděbrady
Telefon: 325 511 946
E-mail: ticpodebrady@polabi.com 

SLEDUJTE NÁS                                                                       

            
                        

Turistické informační centrum Lysá nad Labem 

Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem 
Telefon: 601 323 046
E-mail: ticlysanadlabem@polabi.com