Kontakt 

Turistické informační centrum Lysá nad Labem 

Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem 
Telefon: 601 323 046

E-mail: ticlysanadlabem@polabi.com 
www.pruhpolabi.cz 

CERTIFIKÁT ATIC ČR 

SLEDUJTE NÁS 

              

 
 

Provozní doba

Kam vyrazit v Lysé nad Labem #poznejpolabi

Zámecký park a klášterní terasy

Zámecký park v Lysé nad Labem vám možná připomene jiný architektonický skvost – barokní Kuks. Nebudete daleko od pravdy, i Lysá nad Labem vděčí za svůj rozkvět uměnímilovnému Františku Antonínu hraběti Šporkovi…..

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC 

Muzeum Bedřicha Hrozného 

Původně barokní špitál pro přestárlé z roku 1754, pak také radnice se šatlavou, první světská lékárna, to vše byla dnešní budova muzea.

CHI SE DOZVĚDĚT VÍC

 

Městská radnice 

V centru města, na severní straně Husova náměstí, stojí stará budova lyské radnice.

Byla postavena v roce 1747 jako jednopatrová budova s podloubím. K východnímu průčelí radnice přiléhá klenutá brána, na jejímž vrcholku kdysi stávala pískovcová socha ochránce města před požárem sv. Floriána.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC 

Eremitáž (poustevna) sv. Václava

Necelých pět kilometrů jihozápadně od města Lysá nad Labem,  při železniční trati na Prahu, stojí výklenková kaple se dvěma sochami andělů.

Koncem 17. století a v 18. století byla tato kaple součástí rozlehlé poustevny sv. Václava.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC 

Byšičky

Nedaleko Lysé nad Labem leží vesnice, která patří mezi nejzachovalejší barokní vesnice na území ČR. Byšičky se svou kruhovou návsi jsou stavební památkou chráněnou státem.

CHI SE DOZVĚDĚT VÍC 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Nepřehlédnutelnou dominantou severozápadní strany náměstí Bedřicha Hrozného je katolický barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele. Název kostela je používán ve zkrácené verzi – kostel sv. Jana Křtitele.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC 

Karlov

Při cestě z Lysé nad Labem do vesnice Byšičky, za železničním přejezdem, se vpravo nacházejí  pozůstatky bývalého špitálu (špitál= útulek pro nemocné, přestárlé, chudé), který založil hrabě František Antonín Špork.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC 

Lyský rodák MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička

V Lysé nad Labem, na náměstí Bedřicha Hrozného, nelze minout zajímavý dům
(čp. 13), kde prožil své dětství a mládí významný český chirurg MUDr. Rudolf
Jedlička.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC 

Turistické informační centrum Poděbrady

Nám. T. G. Masaryka 210/17, 290 01 Poděbrady
Telefon: 325 511 946
E-mail: ticpodebrady@polabi.com 

SLEDUJTE NÁS                                                                       

            
                        

Turistické informační centrum Lysá nad Labem 

Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
Telefon: 601 323 046
E-mail: ticlysanadlabem@polabi.com